After Work


För endast 115kr inkl. en 40Falcon alt ett glas vin erbjuder vi er ett bra slut på arbetsveckan..

Hjärtligt välkomna

Christian med personal