Karaokeklubben

Karaokeklubben tar en paus och återkommer så snart risken för smitta av Covid-19 är minimerad
- Då vi ej kan erbjuda en trygg lösning gällande våra mikrofoner och den smittspridning dessa kan bidra till pausas därför all karaoke tillsvidare. Vi hoppas på din förståelse!