Partyhelger

Fredagar från kl 22:00 = 18 års gräns

Lördagar från kl 22:00 = 20 års gräns