Ungdomsbowling

Bowlinglek (September - April)

Start: Uppehåll för tillfälligt

Syfte: Leka bowling

För barn upp till ca 7-8 år

Kostnad: 20 kr/gång


Välkomna