Skid-VM: Sprint, prolog, klassisk stil, damer och herrar