Covid-19

Vi på O'Learys Tolv Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar alla möjliga tilltag vi kan för att värna om våra gästers hälsa och för att undvika smittspridning.

I detta dokument kan du läsa mer om vilka specifika åtgärder vi har på plats.

Per myndigheternas föreskrifter från den 3 november begränsas storleken på ett sällskap vid samma bord till max 8 personer. Detta innebär att vi delar upp större sällskap på flera bord med minst en meter emellan.
Vi har, med fokus på säkerhet, beslutat att även införa detta för alla våra aktiviteter; större sällskap än åtta kommer att delas upp så ordentligt avstånd kan hållas.

Vi vill uppmärksamma våra gäster på följande:

- All vår personal är väl införstådda med vikten av god hygien och avståndshållande. Vi har förstärkt upp alla våra rutiner kring städning och hygien.

- Om du känner av sjukdomssymptom, även diffusa, ber vi dig att undvika besök hos oss – detta med hänsyn till andra gäster och personal.

- Våra restauranger och vårt eventcenter omfattas i dagsläget inte av restriktionerna på max 50 personer. Med detta menas att våra anläggningar inte definieras som plats för allmän sammankomst eller offentlig tillställning.


Senast uppdaterad 05-11-2020.