Covid-19

Vi på O'Learys Tolv Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar alla möjliga tilltag vi kan för att värna om våra gästers hälsa och för att undvika smittspridning.

I detta dokument kan du läsa mer om vilka specifika åtgärder vi har på plats.

Vi vill uppmärksamma våra gäster på följande:

- All vår personal är väl införstådda med vikten av god hygien och avståndshållande. Vi har förstärkt upp alla våra rutiner kring städning och hygien.

- Om du känner av sjukdomssymptom, även diffusa, ber vi dig att undvika besök hos oss – detta med hänsyn till andra gäster och personal.

- Våra restauranger och vårt eventcenter omfattas i dagsläget inte av restriktionerna på max 50 personer. Med detta menas att våra anläggningar inte definieras som plats för allmän sammankomst eller offentlig tillställning.


Senast uppdaterad 30-10-2020.