ARKAD- OCH FLIPPERSPEL

Det kostar 10 - 40 kr per spel.

Man betalar med 10-kronor och vi har både bankomat och växlingsmaskin på plats.